آدرس سفارت چین در تهران

آدرس سفارت چین در تهران

آدرس سفارت چین در تهران
تهران خيابان شهيد موحد دانش (اقدسيه) ، روبروی آتش نشانی. شماره تلفن سفارت چین : 22291240 - 021

برچسب ها